Chủ đề: Cornell

Các phương pháp take note hiệu quả cho beginner

take-note-hieu-qua

Take note là kỹ năng quan trọng dù bạn đang là học sinh, sinh viên hay đã đi làm. Làm thế nào để take notes hiệu quả bạn đã biết chưa? Take note là gì? Take note là ghi chép, thích những khái niệm, kiến thức hay nội dung hay ý tưởng một cách ngắn […]