Bút dạ gốc nước 2 đầu: ngòi dạ 1mm+ ngòi fine 0.5mm, bút viết đa năng B30 MP2906

7,000

Bút dạ gốc nước 2 đầu: ngòi dạ 1mm+ ngòi fine 0.5mm, bút viết đa năng B30 MP2906
Mã: 34422836 Danh mục: